Scroll Top

İletişim Medya Danışmanlığı

Kurumunuza ait proje, yeni haber ve gelişmeleri basın kuruluşları ve sektördeki diğer profesyoneller ile paylaşmanız gerektiğinde artık sosyal medya paylaşımları size yetmeyebilir.

Kurum veya firmanızın ulusal ve yerel basın kuruluşları ile sağlıklı bir iletişim kurması adına;

  • Basın duyurularının hazırlanıp medya kurumlarına haber verilmesi;
  • Yazılı, görsel içerik yönetimi ve takibi,
  • Basın toplantısı öncesi ve sonrası katılım ve konu başlıkları ile ilgili olarak basın kuruluşlarına bilgi verilmesi,
  • Sektördeki diğer paydaşlarınız ile sağlıklı iletişim sağlanması,
  • Medya takip ve medya planlaması,
  • Fuarlarda verilecek basın danışmanlığı ve fuar takip hizmetleri,

gibi konular için her zaman yanınızdayız.